Home » Onze Schutterij » Vaandelwacht

Het vaandel

 

Vierkante vlag, symbool van trouw, eer en eenheid van het corps. Het vaandel is net als bij iedere vereniging het herkenningsteken van de schutterij. Het vaandel symboliseert de geschiedenis en vertegenwoordigt de trots van de schutterij, het wordt met respect behandeld en behoort door de schutters en ook door de burgers met eerbied te worden begroet. Sinds mensenheugenis speelt het vaandel een belangrijke rol, zowel in de samenleving als binnen de legers. Reeds de Romeinen kenden het vaandel. Dit strijdteken of “Signum Bello “ was het symbool waaronder de soldaten zich schaarden. Zolang het vaandel zich boven het krijgsgeweld bleef wapperen, putte men moed en hoop. Viel het vaandel in handen van de vijand, was alles verloren. Nog steeds symboliseert het vaandel trouw en eerbied voor kerk en vaderland. Het vaandel heeft een belangrijke plaats binnen de schutterswereld en krijgt een centrale plaats wanneer het gezelschap uittrekt. Op het vaandel staat het embleem als afbeelding van de vereniging, ook de naam en oprichtingsdatum worden vermeld. De drager van het vaandel, ook wel genaamd “ Vaandrig “, drager van de vaan, in de schutterswereld is hij de behoeder van de vaan. In 1609 was Barthel Adriaen vanden Aghter de eerste “Vaendrager”, dit is terug gevonden

in bewaard gebleven archiefstukken.  

 

De standaard

 

In de 17e eeuw is de standaard naast het vaandel verschenen. Het woord “standaard “ kan afgeleid zijn van het Franse “ étendard “, volgens de krijgskunde is het een vaandel voor de ruiterij, toen was al een wisselwerking tussen leger en burgerij, deze traditie is door de gilden nagevolgd. Na het eind van de tachtigjarige oorlog, brak een periode aan waarin de posten van een schuttersgilde zeer in trek waren als prestigeobjecten, zo werden posten van het vaandel en de standaard vaak voor twee jaar aan de hoogst biedende verpacht, zo is in 1710 voor de post “vaandrig “ 25 pistolen en nog eens 5 pistolen voor de aankoop van kruit geschonken, terwijl jaren later een bedrag van 800 gulden betaald werd om vaandeldrager te worden. Door de mechanisatie na 1945 zijn de standaardruiters steeds minder in aantal geworden.

 

De scherpschutters

 

In het jaar 1985 kwam in de plaatselijke kroeg van (wijlen) Jan Soethof ofwel “Jan Kei“ de volgende weddenschap tot stand, in een gesprek over de schutterij tussen voorzitter Johan Ebbers en Jan Kei, daarin stelde Johan aan Jan dat hij wel een groep scherpschutters op de weg kon krijgen, daar geloofde Jan dus niet in en zo ontstond een weddenschap om een vat bier. Zo is Johan flink in de familie gaan ronselen, houten geweren werden geleend bij schutterij O.G. in Duiven en zo ontstond een groep scherpschutters die tijdens het schuttersfeest in de optocht marcheerde en de eerste stop was natuurlijk bij het café van Jan Kei om het vat bier leeg te maken, deze bier stop tijdens de optocht van het schuttersfeest, is drie jaar in stand gehouden, maar Jan Kei heeft dus nooit meer een weddenschap met de voorzitter durven aan gaan. Zo was na 30 jaar weer een groep scherpschutters ontstaan en toegevoegd aan de schutterij, eerst met gehuurde kleding en houten geweren, later met aangekochte identieke Springfield M1903 geweren, dit corps is uitgegroeid tot wat het nu is, de vaandelwacht.

 

De vaandelwacht

 

De “ Vaandrig “ voert het vaandel met embleem en naam van de schutterij, het wapen van de

v.h. gemeente Angerlo en het symbool van twee handen ineen gesmeed, “eendracht maakt macht “ met de oprichtingsdatum. De schutterij is in het bezit van het vaandel, maar ook van een standaard vaandel, dit stamt uit 2003 en is geschonken aan de schutterij tijdens de kerkelijke inzegening. Door het “esprit de corps “, de vaandelwacht wordt geoefend in exercitie en presenteren van een ceremoniële show, deze wordt bij het brengen van een hulde door de commandant met zijn vaandelwacht opgevoerd, dit met ondersteuning van saluutschoten. Ook treed de vaandelwacht aan tijdens concours wedstrijden van het vendelcorps, Er wordt iedere veertien dagen geoefend om de vaandelwacht exercitie show te verfijnen.

 

Huidige Vaandelwacht

 

 • Anita Smids (com.)
 • Wencke Huber
 • Paul van Haren
 • Karin van Haren
 • Anouk Stuart
 • Henny Bongers
 • Jan Kuster
 • Tonnie Beekman
 • Simone Jansen
 • Klaas Zeelte

 

Aspirant vaandelwacht

 

 • Stijn van Haren
 • Ruben Wegman
 • Sjoerd van Haren