Home » Onze Schutterij » Kindercomité

De oprichting van kinderfeesten

 

Tijdens een bestuursvergadering in 1936 heeft de oprichting plaats gevonden van de kinderfeesten, hiervoor werd in een ledenvergadering van 5 juni 1936 besloten dat de commissieleden voor de kinderfeesten door het bestuur worden benoemd. Deze commissie bestaat uit vier personen en de volgende personen zijn benoemd:  Gijs Zwaan, Herman Ebbers, Drikkus Vreman en Jan van de Berg, waarvan de heren G. Zwaan en H. Ebbers aan het hoofd staan. Volgens besluitvorming der vergadering mochten leerplichtige kinderen tot hun 14e jaar deelnemen aan de kinderfeesten, zij kregen een tractatie vanaf hun 3de jaar,  dit bestond uit een vrijkaartje voor de luchtschommel en de draaimolen. Voor de oudere jeugd van 14 tot 18 jaar werd stoelendans, ringrijden en touwtrekken georganiseerd, voor deelname betaalde men een bedrag van 50 cent per hoofd. Na de oorlogsjaren is besloten om huis aan huis een gift te vragen in “ natura “ goederen.  In de jaren vijftig en met intrede van de emancipatie, nemen een zestal dames zitting in de commissie kinderfeesten en dit was een eerste aanzet van wat is uitgegroeid tot de organisatie van de huidige kinderspelen. 

 

Het Kindercomité

 

Vanaf de jaren vijftig vind de kindermiddag plaats in de feesttent, wat begonnen is met een verhaal over Repelsteeltje, optreden van clown en goochelaar, is gegroeid tot een mooi show programma voor de kinderen, met een traktatie en vrijkaartjes voor de draaimolen of rups, georganiseerd door het kindercomité. In het jaar 2003 is besloten om de kinderspelen in leeftijd te splitsen, voor de oudere jeugd een disco avond en voor de kleine jeugd een kindershow in de feesttent. Voor een financiële bijdrage tot dit kinderfeest wordt een collecte gehouden door het kindercomitee, er wordt gezocht naar een leuk showprogramma, invulling van de disco en inkoop van traktatie, dit wordt steevast op de donderdag voor het schuttersfeest omgezet door het inpakken van honderden zakken lekkers. Ook is het kindercomitee actief op de dinsdagmorgen tijdens het schuttersfeest, dan worden allerlei kinderspelen georganiseerd in de feesttent. Uitvoerige beschrijving.  

 

Volgens archief zijn diverse personen benoemd tot commissie kinderfeesten, zij die in functie een lange staat van dienst binnen de schutterij hebben genoten, zijn benoemd tot erelid van de Schutterij, dit is terug te vinden.  zie ereleden.

 

Huidige Kindercomité

 

  • Miarca Witjes
  • Anita Smids
  • Karin van Haren
  • Sabine Worm
  • Mariska Pelgrim
  • Sonja Wieggers
  • Maria Künne
  • Wendy Zwaan
  • Odette Gerritsen 
  • Inge Groenewoud