Home » Onze Schutterij » Hoofdcommandant

De Hoofdcommandant


De hoofdcommandant is de bevelhebber over de schutterij en heeft bij alle uitvoeringen en presentaties de algehele leiding; er moet iemand zijn die orde op zaken stelt en die het gezelschap mooi in de pas laat marcheren. De hoofdcommandant dient op waardige wijze de presentatie van zijn schutterij aan het volk te tonen. Ook is hij het aanspreekpunt tijdens het optreden van de schutterij, enkel de hoofdcommandant heeft als gevolg van zijn rang bepaalde bevoegdheden. De hoofdcommandant loopt aan het hoofd van de schutterij en tijdens het defilé aan de kant waar zich de eregasten bevinden en dient hij met zijn sabel te groeten.

 

De hoofdcommandant wordt tijdens optochten en optredens bijgestaan door de commandanten binnen de schutterij, zodat bevelen van de hoofdcommandant weer door de sectie commandant wordt doorgegeven, schutterij E.M.M. bestaat uit diverse onderdelen en gezien de grote afstand om bevelen op te volgen, is het aan de sectiecommandant deze verder uit te voeren. Hij dient er voor te zorgen dat zijn bevelen luid en duidelijk gegeven worden, ook dient er voldoende tijd tussen de bevelen te zijn om deze te kunnen uitvoeren. De commandant van een schutterij dient te zorgen dat al zijn schutters de bevelen die hij geeft kennen en uitvoeren. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de goede orde tijdens de optocht. Schutters waarvan hun uiterlijk en uniform niet verzorgd is worden terecht gewezen door de commandant.

Sinds 1992 heeft schutterij E.M.M. de beschikking over een hoofdcommandant.

 

HOOFDCOMMANDANT

Willy van Haren
2008 - heden

Jan van den Brink
1993 - 2008

Geert van Diek
1992 - 1993