Home » lidmaatschap

LID WORDEN           

Hoe inwoners van Giesbeek lid kunnen worden.

 

LIDMAATSCHAP       Het lidmaatschap is persoonlijk en het tel-jaar loopt van september tot september; v.a. 14 jaar kan men een

                                 jeugd-toegangskaart kopen - voor inwoners van Giesbeek.

 

LEDEN                      Personen van 18 jaar en ouder betalen € 17,50.JEUGDLEDEN
ASPIRANT LEDEN     Personen van 14 en 15 jaar betalen € 17,50.
                                 Personen van 16 tot 18 jaar betalen € 17,50. Zij zijn uitgesloten van prijs -en koningschieten.

 

60-PLUSSERS           Personen van 60 jaar en ouder betalen € 10,-

 

BEGUNSTIGERS       Personen die buiten Giesbeek wonen en betrekking hebben met LEDEN van de schutterij betalen € 17,50.
                                 Begunstigers zijn uitgesloten van koningschieten en vogelgooien.

 

INSCHRIJFGELD       Nieuwe leden en begunstigers betalen inschrijfgeld van € 10,--.

GEEN inschrijfgeld      Voor 14-, 15- en 16-jarigen, 60-plussers en nieuwe Giese.

 

DONATEURS             Dit zijn personen die ONDERSTEUNING aan de schutterij willen geven, dit kan v.a. € 10,--.
                                 Zij kunnen geen rechten ontlenen aan de schutterij.

 

VERHUIZING             Vriendelijk verzoek om bij verhuizing, zowel het oude als het nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.

                                 Tel: 631610 – of per mail: schutterijemmgiesbeek@upcmail.nl

 

medio APRIL / MEI      VRIJWILLIGERS komen bij de leden in Giesbeek voor  aanbieding van de SCHUTTERSKAARTEN.

 

medio AUGUSTUS      zal het programmaboekje van het schuttersfeest huis aan huis in Giesbeek worden verspreid.